Αποθήκες
Στον κλάδο των Logistics του Ην. Βασιλείου επενδύει η Hines

Οι συναλλαγές σηματοδοτούν την ισχυρή θέληση της Hines να μπει δυναμικά στον τομέα των logistics σε διακομιστικά κέντρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Share Copy Link
Η Macquarie AM αγόρασε αποθήκες στην Πολωνία

Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα της εφοδιαστικής της χώρας.

Share Copy Link
Αντιδρούν στο σχέδιο Νόμου για τα Βιομηχανικά Πάρκα οι Επιχειρήσεις

Προσπάθεια παροχής αδικαιολόγητων προνομίων σε μια ιδιωτική επιχείρηση (ΕΤΒΑ)

Στην Dimand πέρασε το φιλέτο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στην Δυτική Θεσσαλονίκη

Δημιουργεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ.