Ανάπτυξη με δύο μοχλούς

Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας

Τα μελτέμια του Αυγούστου στο real estate

Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, είχε διατυπώσει κάποτε ο Mao Zedong.

Το χάσμα των δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ, Attractiveness Survey Europe, ένα από τα τρία βασικά κριτήρια για την επιλογή επενδυτικού προορισμού είναι η διαθεσιμότητα και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Υιοθέτηση του ICMS3  από τον κατασκευαστικό κλάδο

Η παραγωγή των υλικών κατασκευής και εξοπλισμού υπεύθυνα για τo 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Πόλεμος στην Ουκρανία και Real Estate

Ο ιδιωτικός τομέας παίρνει ίσως για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα και μαζικά θέση σε μια πολεμική διαμάχη.