Πρόεδρος ΤΕΕ

Ο Γιώργος Στασινός είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (2012-2014).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δραστηριότητες: Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (2004-2010). Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Πανευρωπαϊκή εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης «Όλοι Διαφορετικοί - Όλοι Ίσοι» (2006-2007). Μέλος του Ελληνικού Κόμματος ΝΔ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το 1998

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Εμπειρία: Ελεύθερος Επαγγελματίας. Σύμβουλος Δημόσιων Οργανισμών, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΟΤΑ και Επιχειρήσεων για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. (2010-σήμερα). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Λτδ) (2009) . Σύμβουλος Διοίκησης για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις - Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος (ΕΣΔ) (2009 - σήμερα). Σύμβουλος διαχείρισης έργων Εθνικής Χρηματοδότησης (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) (2009 - σήμερα). Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μεγάλων έργων (δημόσια σχολεία, μουσεία, υδραγωγεία κ.λπ.) στο εξωτερικό καθώς και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οικοδομικές άδειες. 

Επίβλεψη κατασκευών. Κατασκευή στρατιωτικών έργων. Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας. Κατασκευαστής ιδιωτικών έργων. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας


Οι πολίτες να «κλείσουν τα αυτιά» στους αρνητές της επιστήμης και της προόδου

Η απογραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες βελτιώνει τη ζωή μας.