[]
Μεικτής χρήσης
Επένδυση €40 εκατ. στη Ρουμανία από τον γαλλικό όμιλο ακινήτων Catinvest

Ολοκλήρωσε ανάπτυξη μικτής χρήσης συνολικής επιφάνειας 12.700 τ.μ