Αγορές
Επανεμφάνιση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Διεκδικεί ΣΔΙΤ €235 εκ

Ένα από τα σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΣΔΙΤ της υδροδότησης της Αθήνας

Ποιές δύο θυγατρικές συγχωνεύει η ICI REIC

Πρόκειται για τις «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με μειωμένη δόμηση εγκρίθηκε το IKOS ODISIA στην Κέρκυρα

Τι "κόπηκε" από την αρχιτεκτονική μελέτη

Άρχισαν να πέφτουν τα πρόστιμα για την ΛΑΡΚΟ

Ποινή άνω των €4 εκατ. για κάθε εξάμηνο καθυστέρησης