Μονόδρομος οι ανακαινίσεις των γραφείων
Μονόδρομος οι ανακαινίσεις των γραφείων

Μονόδρομος οι ανακαινίσεις των γραφείων

Καταλύτης το ενεργειακό κόστος για τη μετάβαση σε αποδοτικά κτίρια
RE+D magazine
08.12.2022

Το 90% των κτιρίων γραφείων σε ανεπτυγμένες χώρες είναι ήδη 10 ετών και άνω, ενώ το 80% των γραφείων που υπάρχουν σήμερα θα είναι ακόμα σε χρήση το 2050. Τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα δεν πληρούν τα σημερινά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που ισχύουν στις νέες κατασκευές, ενώ λίγοι είναι αυτοί που έχουν ουσιαστικά σχέδια για την προσαρμογή τους στους ακόμη αυστηρότερους κανονισμούς που αναμένονται προσεχώς.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην νέα έρευνα της JLL, με τίτλο Retrofitting Buildings to be Future-Fit, η οποία παρουσίαζει τον οδικό χάρτη για την ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια γραφείων καθώς για να αποφευχθεί η απαξίωση και οι κυρώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ανακαινίσουν άμεσα τα κτίριά τους, ως μέρος ενός ευρύτερου επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής τους.

Αυτός είναι ο λόγος που, ενώ το τρέχον οικονομικό κλίμα, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθιστούν δυσκολότερες τις ανακαινίσεις βραχυπρόθεσμα, οι ιδιοκτήτες διπλασιάζουν τις παρεμβάσεις τους, γνωρίζοντας ότι η ρευστότητα, η τιμολόγηση και το χρέος επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις εκπομπές ενός κτιρίου.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επιταχύνει τη μετάβαση προς αποδοτικά κτίρια, και οι ελλείψεις ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων θα ωφελήσουν τους πρώτους που υιοθετούν τις ανακαινίσεις, ενισχύοντας το ενοίκιο, μειώνοντας τον οικονομικό κίνδυνο, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια με ευνοϊκές τιμές και διευκολύνοντας την προσέλκυση και τη διατήρηση των ενοικιαστών.

Σύμφωνα με τη JLL, o ρυθμός των ανακαινίσεων πρέπει να τριπλασιαστεί από το τρέχον 1% ετησίως, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές, με το εκτιμώμενο απαραίτητο ποσό για την επίτευξη των στόχων net-zero να φτάνει $ 3 τρισ. 

Επιπλέον, όπως τονίζει η έρευνα, οι στόχοι της ανακαίνισης πρέπει να υπερβαίνουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην λειτουργία ενός κτιρίου. Και αυτό γιατί οι μετασκευές είναι πιο βιώσιμες όταν εξετάζονται παράλληλα με την ευρύτερη επανατοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων, που ανταποκρίνεται στη μεταβαλλόμενη δυναμική του χώρου εργασίας, στις ανάγκες υγείας και ευημερίας, στον κοινωνικό αντίκτυπο, στη βιοποικιλότητα και στην ανθεκτικότητα στο κλίμα.

Η τεχνολογία, τα συστήματα, οι διαδικασίες και τα μέσα για την επίτευξη του net-zero υπάρχουν σήμερα, και η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος είναι τεράστια, όμως η μετασκευή των υφιστάμενων κτιρίων είναι ο ταχύτερος και πιο οικονομικός τρόπος για να επιταχυνθεί η απεξάρτηση από τον άνθρακα στο δομημένο περιβάλλον.