Μισογεμάτα τα γραφεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις
Μισογεμάτα τα γραφεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

Μισογεμάτα τα γραφεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

Αυξάνεται η πληρότητα παραμένει ωστόσο σε μικρότερο το ποσοστό, σε σχέση με τα επίπεδα προ πανδημίας.
Βάλια Πολίτη
16.11.2023

Το μέσο ποσοστό πληρότητας γραφείων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 55% τον Φεβρουάριο του 2023 σε 57% τον Σεπτέμβριο του 2023, αρκετά λιγότερο από τον μέσο ποσοστό 70% πριν από την πανδημία σύμφωνα με την τελευταία έρευνα "European Office Occupancy Rates" της Savills*