Έκλεισε η συμφωνία για το Skyline
Έκλεισε η συμφωνία για το Skyline

Έκλεισε η συμφωνία για το Skyline

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
06.02.2023

Υπεγράφη η δεσμευτική συμφωνίας για την αγορά του 65% της Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ («Skyline»), από κοινοπρακτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν κατά 75% η Dimand Α.Ε. και κατά 25% η Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την μεταβίβαση των μετοχών της Skyline λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της Skyline κατά την ημερομηνία αυτή βάσει των ακινήτων που θα έχουν περιέλθει στην κυριότητά της.

Η Skyline θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας €438 εκατ που περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), με συνολική μεικτή επιφάνεια περί τα 500.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή.  

Η μεταβίβασή των παραπάνω ακινήτων στη Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις αναλόγως της προόδου των μεταβιβαστικών εγγράφων των επιμέρους ακινήτων, με απώτερη ημερομηνία δώδεκα μήνες από την μεταβίβαση των μετοχών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Bank θα παράσχει στη Skyline μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους έως €240 εκατ.

Ένας σημαντικός αριθμός ακινήτων παραδίδεται μισθωμένος, με σημαντικότερο μισθωτή την Alpha Bank., ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται εν μέρει για ανακατασκευή και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναληφθεί κατ’ αποκλειστικότητα από την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και γι αυτό θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας 7 ετών.

Η αξιοποίηση των ακινήτων προς ανακατασκευή και επανατοποθέτηση θα γίνει από την Dimand σε συνεργασία με την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.