"Πέρασε" από το Δήμο Θεσ/νίκης ο ουρανοξύστης στα Κεραμεία Αλλατίνης
"Πέρασε" από το Δήμο Θεσ/νίκης ο ουρανοξύστης στα Κεραμεία Αλλατίνης

"Πέρασε" από το Δήμο Θεσ/νίκης ο ουρανοξύστης στα Κεραμεία Αλλατίνης

Ειρήνη Θεοφανίδου
17.11.2022

«Πράσινο φως» στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή Κεραμείων Αλλατίνη του Δήμου Θεσσαλονίκης έδωσε στη σημερινή της συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται οτι η έκταση έχει περάσει στην ιδιοκτησία της εταιρείας ΣΤΑΝΤΑ, συμφερόντων του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη, επικεφαλής του ξενοδοχειακού ομίλου Sani/Ikos, η οποία και θα αναπτύξει το ιστορικό ακίνητο.

Πρόκειται για έκταση 81,2 στρεμ.  με διατηρητέα κτίρια, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό όριο του Δήμου Θεσσαλονίκης σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής που έχει την ονομασία «Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». 

Εντός του ακινήτου παραμένουν τα 7 κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία Το σύνολο της κάλυψης των κτισμάτων είναι 8.800 τ.μ. περίπου και η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε 10.500 τ.μ. περίπου. Για το σύνολο των παραπάνω κτισμάτων διατηρείται το κέλυφος τους ως δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και ειδικότερα για το κεντρικό κτήριο καθορίζεται ως υποχρεωτική χρήση όπως τμήμα αυτού να διατηρηθεί ως μουσείο του εαυτού του και το υπόλοιπο κτήριο ως δημόσιες η διοικητικές λειτουργίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η περιοχή επέμβασης πρόκειται να οργανωθεί σε δύο ενότητες. 

Η πρώτη αφορά τα τμήματα του ακινήτου που θα αποδοθούν ως εισφορά γης για τη δημιουργία του απαραίτητου νέου οδικού δικτύου και τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών κυρίως προς την δυτική πλευρά του ακινήτου σε επαφή με την περιοχή της Κηφισιάς, καθώς και για την δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Νέας Ελβετίας δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός αστικού πάρκου μέρους του μητροπολιτικού πάρκου. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην ενότητα αυτή προτείνεται να είναι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, ενώ προτείνεται να επιτρέπονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Η δεύτερη ενότητα τμήμα της οποίας αποτελούν και τα διατηρητέα κτίρια πλην του κεντρικού κτηρίου προβλέπει κεντρικές λειτουργίες πόλης (κατοικία, κοινωνική πρόνοια, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, χώρους συνάθροισης κοινού, συνεδριακά κέντρα, εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία, εστίαση, αναψυκτήρια, αναψυχή, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και στάθμευση).

Σκοπός η δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων κτηρίων του κεραμοποιείου Αλλατίνη με βασική στόχευση την ενσωμάτωση, ανάδειξη και ένταξη των διατηρητέων αυτών κτισμάτων στον ευρύτερο αστικό ιστό. 

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Δόμηση: 32.000 τ.μ. πλέον της δόμησης των υφιστάμενων διατηρητέων κτισμάτων σε εφαρμογή ΜΣΔ 0,8 στο σύνολο της ενότητας. 

Μέγιστό Ποσοστό Κάλυψης: 25% συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των υφιστάμενων διατηρητέων κτισμάτων. 

Ύψος Κτηρίων: Επιτρέπεται ψηλό κτήριο όπως ορίζεται με την παρ. 97 του άρθρου 100 του ν. 4759/2020 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 100 μ. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη, με τον όρο οι αρχιτεκτονικές επιλογές υλοποίησης του ουρανοξύστη, που προβλέπεται να δημιουργηθεί και θα έχει ύψος μέχρι 100 μέτρα, να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του ως τοπόσημου, να τον καθιστούν αναγνωρίσιμο στο σύνολο της πόλης, αλλά και να συνάδουν με τον χαρακτήρα και τους όρους προστασίας του διατηρητέου μνημείου βιομηχανικής ιστορίας Αλλατίνη. 

Παράλληλα η έγκριση έγινε με τους όρους να υιοθετηθούν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στα νέα κτίρια, να προωθηθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων, η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων να ενισχύει την άνεση της πεζής κυκλοφορίας και των ΑΜΕΑ και οι χώροι στάθμευσης να είναι υποχρεωτικά υπόγειοι.