Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της Trastor η αγορά του ακινήτου στο Χαλάνδρι
Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της Trastor η αγορά του ακινήτου στο Χαλάνδρι

Εγκρίθηκε από την Γ.Σ της Trastor η αγορά του ακινήτου στο Χαλάνδρι

RE+D magazine
28.07.2023

Την έγκριση για την αγορά ακινήτου που φιλοξενεί το SM ΑΒ Βασιλόπουλος στο Χαλάνδρι έδωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΕΑΠ η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση ενός ακινήτου που ανήκει στον μέτοχο πλειοψηφίας, Τράπεζα Πειραιώς. 

Το ακίνητο που είχε αναπτύξει της άλλοτε κραταιά εταιρεία ακινήτων Ektasis Development, βρίσκεται στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών), και έχει συνολική επιφάνεια 5.435 τ.μ. (υπογείους χώρους βοηθητικής χρήσης 3.370,12 τμ, χώρους ανωδομής κύριας χρήσης 1.620,65 τμ, και βοηθητικής 443,65τμ). Το τίμημα με το οποίο περνά στην Trastor από τον μέτοχο πλειοψηφίας ορίστηκε στα €11,2 εκατ. 

Το ακίνητο είναι μισθωμένο στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με μηνιαίο μίσθωμα ύψους €75.000 και συμβόλαιο μέχρι 31/5/2053 του οποίου η εγγυημένη μίσθωση λήγει στις 31/5/2031