Αντικειμενικές αξίες αποκτά το Ελληνικό
Αντικειμενικές αξίες αποκτά το Ελληνικό

Αντικειμενικές αξίες αποκτά το Ελληνικό

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην διαύγεια και είναι «ανοικτή» για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
03.05.2022

Πρόσκληση προς πιστοποιημένους εκτιμητές απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην διαύγεια και είναι «ανοικτή» για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου.  

Οι εκτιμητές που θα επιλεγούν θα υποβάλλουν την πρόταση τους για τιμές εκκίνησης και αξίες οικοπέδων για όλες τις ζώνες της περιοχής, δίχως να δίδεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ζωνών.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από κλήρωση δύο κύριων και πέντε  επιλαχόντων εκτιμητών.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε συνάρτηση με την υποβληθείσα δήλωση ενδιαφέροντος και διαμορφώνεται σε 75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά εκτίμηση (ζώνη).

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ