Δελτία Τύπου
Εργο του ΔΕΔΔΗΕ ανέλαβε η Intrasoft International

Στο νέο σύστημα θα αναπτυχθεί Διαδικτυακή Πύλη εξυπηρέτησης των χρηστών δικτύου καθώς και εφαρμογές διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές.