Οικόπεδο στον Ασπρόπυργο αγόρασε η Trastor
Οικόπεδο στον Ασπρόπυργο αγόρασε η Trastor

Οικόπεδο στον Ασπρόπυργο αγόρασε η Trastor

Το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 39.900 τ.μ στο οποίο θα ανεγερθεί σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και διανομής
RE+D magazine
12.11.2021

Στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΠΗΛΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» (Καρπάθιος ΑΕ), ιδιοκτήτριας οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 39.900. τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, προχώρησε η Trastor.

Στο οικόπεδο η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ σχεδιάζει να κατασευάσει σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και διανομής συνολικής επιφανείας 22.000 τ.μ. περιβαλλοντικά πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η εν λόγω επένδυση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της «ΠΗΛΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται στο προσύμφωνο.

To συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της «ΠΗΛΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω συμφωνίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καθώς οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Trastor αυξάνει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτηρίων στη λήψη των επενδυτικών της αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία, ηγείται στην υιοθέτηση πρακτικών πράσινων επενδύσεων στον κλάδο των Logistics, διατηρώντας τη δέσμευση της ως προς τον σχηματισμό του πιο σύγχρονου χαρτοφυλακίου αποθηκευτικών χώρων στην Αττική».

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου απόκτησης.