Υπεγράφη η σύμβαση για το λιμάνι "Φίλιππος ΙΙ" της Καβάλας
Υπεγράφη η σύμβαση για το λιμάνι "Φίλιππος ΙΙ" της Καβάλας

Υπεγράφη η σύμβαση για το λιμάνι "Φίλιππος ΙΙ" της Καβάλας

Η βασική δραστηριότητα του λιμένα «Φίλιππος Β’» είναι η διακίνηση γενικού φορτίου και ξηρού φορτίου χύδην.
RE+D magazine
24.11.2023

Τη σύμβαση υπο-παραχώρησης αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β’» της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε., υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αντισυμβαλλόμενος το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και ο «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.».

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΣΑΡΙΣΑ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε. (ο υπο-παραχωρησιούχος) η οποία συστάθηκε για τους σκοπούς της σύμβασης υπο-παραχώρησης μεταξύ των BLACKSUMMIT FINANCIAL GROUP INC (55%) - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (35%) και ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (10%), μέσω της σύμβασης αναλαμβάνει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του λιμένα για εμπορική εκμετάλλευση, συντήρηση, ανάπτυξη, παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών, καθώς και επιβολή και είσπραξη τελών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 40 έτη.

Σήμερα η βασική δραστηριότητα του λιμένα «Φίλιππος Β’» είναι η διακίνηση γενικού φορτίου και ξηρού φορτίου χύδην. Επιπροσθέτως, στις λιμενικές του εγκαταστάσεις δύνανται να εξυπηρετηθούν εμπορευματοκιβώτια, ενώ ο λιμένας διαθέτει έτοιμες προς χρήση λιμενικές υποδομές και χώρους διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων.

Η υπο-παραχώρηση του λιμένα «Φίλιππος Β΄» περιλαμβάνει:

  • τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού περίπου 117.000 τ.μ.,
  • μια πρόσθετη μη επιστρωμένη υπό αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ.,
  • τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη
  • την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων) και
  • συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμανιού.

Το οικονομικό αντάλλαγμα του υπο-παραχωρησιούχου προς την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ανέρχεται σε 33,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο υπο-παραχωρησιούχος προβλέπεται να προβεί σε επενδύσεις συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ,  συμπεριλαμβανόμενων των υποχρεωτικών και δαπανών βαριάς συντήρησης οι οποίες αφορούν σε προμήθεια νέου εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού, υποδομές – ανωδομές, λογισμικό, hardware κ.α., καθώς και σε επενδύσεις προς εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας και του τελωνείου.