"Χρυσάφι" η αγορά των φοιτητικών εστιών στις ΗΠΑ
"Χρυσάφι" η αγορά των φοιτητικών εστιών στις ΗΠΑ

"Χρυσάφι" η αγορά των φοιτητικών εστιών στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την Έκθεση Matrix Student Housing National Report της Yardi, οι προμισθώσεις εξακολουθούν να αυξάνονται με ιστορικά γρήγορο ρυθμό, ξεπερνώντας το 61% που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.
RE+D magazine
01.04.2024

Η χρηματοδοτική μίσθωση φοιτητικών ακινήτων για την περίοδο 2024-2025 εξακολουθεί να κινείται με ιστορικά γρήγορους ρυθμούς.

Σύμφωνα με την Έκθεση Matrix Student Housing National Report της Yardi, οι προμισθώσεις εξακολουθούν να αυξάνονται με ιστορικά γρήγορο ρυθμό, ξεπερνώντας το 61% που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση κατά 4,5% σε ετήσια βάση και είναι πολύ μπροστά από τον πενταετές μέσο όρο του 48% για τον Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι η έκθεση Matrix της Yardi παρέχει πληροφορίες για δεδομένα προμίσθωσης από 178 πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Οι σημερινοί αριθμοί δείχνουν ότι οι τάσεις προμίσθωσης είναι πάνω από 10% υψηλότερα από το μέσο όρο των περιόδων 2019-2022 και 2022 σύμφωνα με την Yardi.


sh1.jpg

Καθώς η αύξηση ενοικίων και η ζήτηση έχουν παραμείνει σταθερά, "η στέγαση των φοιτητών ξεπερνά σχεδόν κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων", σύμφωνα με την έκθεση. 

Το μέσο ενοίκιο ανα κρεβάτι είναι αυξημένο κατά 5,2% με την τιμή να ορίζεται στα $883 τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με την έκθεση της Yardi πρόκειται για τον 33ο συνεχόμενο μήνα που το ενοίκιο φοιτητικής στέγης καταγράφει αύξηση.

Η αύξηση του ενοικίου επιβραδύνθηκε μεν, αλλά κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο του 3,5% που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2018 και πολύ υψηλότερα από την ευρύτερη αγορά των οικιστικών ακινήτων.


sh2.jpg