Χρηματοδοτικά προϊόντα από την Attica Bank για μικρομεσαία ξενοδοχεία
Χρηματοδοτικά προϊόντα από την Attica Bank για μικρομεσαία ξενοδοχεία

Χρηματοδοτικά προϊόντα από την Attica Bank για μικρομεσαία ξενοδοχεία

Η νέα σειρά "Attica Hospitality" προσφέρει ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα, βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων πιστοδοτήσεων, σχεδιασμένα για να καλύπτυν τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
RE+D magazine
14.11.2023

Η Attica Bank διαθέτει ένα νέο ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών προϊόντων, το «Attica Hospitality» για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, υποστηρίζοντας έμπρακτα την μικρομεσαίαα επιχειρηματικότητα και ειδικότερα τον δυναμικό και αναπτυσσόμενο ξενοδοχειακό κλάδο.