Χρηματιστήριο ακινήτων η απάντηση στις ακριβές και έντονα διακυμαινόμενες αγορές χρέους
Χρηματιστήριο ακινήτων η απάντηση στις ακριβές και έντονα διακυμαινόμενες αγορές χρέους

Χρηματιστήριο ακινήτων η απάντηση στις ακριβές και έντονα διακυμαινόμενες αγορές χρέους

Προς διαπραγμάτευση μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή μικρά χαρτοφυλάκια
Στυλιανή Ρουχωτά
17.03.2023

Το IPSX είναι ένα νέου τύπου χρηματιστήριο στο οποίο γίνεται διαπραγμάτευση εμπορικών ακινήτων και παρέχει στους ιδιοκτήτες την δυνατότητα να ξεκινήσουν μια δημόσια εγγραφή στην πλατφόρμα, προσφέροντας όλη ή μέρος της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου προς διαπραγμάτευση.

Ξεκίνησε το 2019 και πρόσφατα υπέγραψε την ένταξη της τέταρτης εταιρείας στο χαρτοφυλάκιό της, ένα χαρτοφυλάκιο επτά αποθηκών αξίας 229 εκατομμυρίων λιρών (260 εκατ. ευρώ)  που υποστηρίζονται από private equity που διαχειρίζεται η M7. 

Η συναλλαγή ανεβάζει τη συνολική αξία των διαπραγματεύσιμων ακινήτων στο χρηματιστήριο της σε περίπου £600 εκατ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Roger Clarke παρουσιάζοντας την εταιρεία του στην φετινή ΜΙΡΙΜ είπε, ότι η IPSX παρέχει έναν τρόπο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φέρουν μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή μικρά χαρτοφυλάκια στην επενδυτική αγορά και, για όσους ενδιαφέρονται να συναλλάσσονται σε ακίνητα, μέσω ενός "fractionalised ownership". 

«Δημιουργήσαμε το IPSX για να δώσουμε σε ανθρώπους και εταιρείες την ευκαιρία να επενδύσουν και να εμπορεύονται συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Για τους ιδιοκτήτες παρέχει έναν τρόπο άντλησης ιδίων κεφαλαίων σε συγκεκριμένα κτίρια ή κτήματα και για ενεργούς επενδυτές παρέχει έναν τρόπο επιλογής συγκεκριμένων ακινήτων αντί για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ενός REIT, είπε ο Clarke. 

Επί του παρόντος, και οι τέσσερις εταιρείες που συμμετέχουν — The Mailbox, Birmingham, Bridgewater Place, Leeds και ένα χαρτοφυλάκιο 17 μικρών αποθηκών που ανήκουν στην M7 Regional E-Warehouse REIT — βρίσκονται στο IPSX Warehouse, σχεδιασμένο για επαγγελματίες και θεσμικούς επενδυτές.