Χαρτοφυλάκιο ακινήτων υγειονομικής περίθαλψης απέκτησε η La Française REM
Χαρτοφυλάκιο ακινήτων υγειονομικής περίθαλψης απέκτησε η La Française REM

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων υγειονομικής περίθαλψης απέκτησε η La Française REM

Η συμφωνία απόκτησης των 5 περιουσιακών στοιχείων στη Γαλλία ανήλθε σε €120 εκατ.
RE+D magazine
29.06.2023

Η La Française Real Estate Managers (REM), ενεργώντας για λογαριασμό δύο οχημάτων επενδύσεων σε ακίνητα, απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο πέντε περιουσιακών στοιχείων υγειονομικής περίθαλψης στη Γαλλία από τον ιδιωτικό νοσοκομειακό όμιλο Elsan για 120 εκατ. ευρώ σε συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρία ιατρικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης (centres de soins médicaux et de readaptation – SMR) και δύο κλινικές που ειδικεύονται στην ιατρική, τη χειρουργική και τη μαιευτική (médecine, chirurgie, obstétrique – MCO), τα οποία θα παραχωρηθούν στο Elsan για μακροχρόνια μίσθωση.

Ως μέρος αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, οι Διευθυντές Ακινήτων της La Française και η Elsan συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα ταμείο εκσυγχρονισμού για ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, που χρηματοδοτείται από κοινού από την Elsan (τον φορέα εκμετάλλευσης) και τη La Française REM (εκμισθωτή). Αυτό το ταμείο θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση έργων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και θα εργαστεί για τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των εμπλεκόμενων εγκαταστάσεων.