"Ωριμάζουν" τα τουριστικά ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στη Φθιώτιδα
"Ωριμάζουν" τα τουριστικά ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στη Φθιώτιδα

"Ωριμάζουν" τα τουριστικά ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στη Φθιώτιδα

Πρόκειται για τις Ιαματικές Πηγές στο Πλατύστομο, τα Λουτρά Υπάτης, τις Θερμοπύλες, το Camping Κονιαβίτη και τη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων.
RE+D magazine
04.11.2022

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ και έκδοσης των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων βρίσκονται τα τουριστικά ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στην Φθιώτιδα.

Πρόκειται για τις Ιαματικές Πηγές στο Πλατύστομο, στα Λουτρά Υπάτης, στις Θερμοπύλες, στο Camping Κονιαβίτη και στη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων εκ των οποίων μόνο για την τελευταία ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός και αναμένεται η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.

Ειδικότερα, η πορεία αξιοποίησης των ακινήτων έχει ως εξής:


Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 υποβλήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ μία οικονομική προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου με μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 40 ετών.

Το οικονομικό αντάλλαγμα περιλαμβάνει εφάπαξ καταβλητέο αντάλλαγμα ύψους τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα. Επιπρόσθετα, ο πλειοδότης, μέσω της σύμβασης μίσθωσης, θα κληθεί να υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου.

Το οικονομικό αντάλλαγμα περιλαμβάνει εφάπαξ καταβλητέο αντάλλαγμα ύψους τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα. Επιπρόσθετα, ο πλειοδότης, μέσω της σύμβασης μίσθωσης, θα κληθεί να υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου.

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς θα εκκινήσει άμεσα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Η οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.


Camping ΕΟΤ Κονιαβίτη

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και θα ακολουθήσει η έγκριση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης. 

Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτιμάται το 1ο εξάμηνο του 2023.


Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών

Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση της ΣΜΠΕ. Εντός Νοεμβρίου 2022 αναμένεται η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα κατασκευής νέου υδροθεραπευτηρίου, το οποίο θα υδροδοτείται μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων από την υπάρχουσα αναγνωρισμένη ιαματική πηγή.

Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της αξιοποίησης και της διαχείρισης του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου, από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, τον Δήμο Λαμιέων και το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και ότι οι όποιες προτάσεις θα πρέπει να έχουν την έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτιμάται εντός του 2023.


Λουτρά Υπάτης

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία επικαιροποίησης του ΕΣΧΑΔΑ από τον Σύμβουλο Μελετητή, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023, για να λάβει στη συνέχεια την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης.

Μέχρι την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση του αδρανούς, έως τώρα, περιουσιακού στοιχείου των ιαματικών πηγών Υπάτης και λοιπών χώρων στην έκταση, από την ΕΤΑΔ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ ολοκληρώνει, άμεσα, την τεχνική ωρίμανση προκειμένου να εκκινήσει διαγωνιστική διαδικασία βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Κάτι τέτοιο κατέστη εφικτό μετά από διάταξη που νομοθέτησε το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2021.


Πλατύστομο

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε πλήρη συντονισμό με το ΤΑΙΠΕΔ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιταχύνουν τις διαδικασίες που αφορούν την αξιοποίηση του ακινήτου και των ιαματικών πηγών εντός της έκτασης, καταβάλλοντας προσπάθειες για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων.

Έχουν οριστικοποιηθεί οι εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Τουρισμού δύο ιαματικοί πόροι, ενώ δύο ακόμη βρίσκονται σε στάδιο αναγνώρισης.

Το επόμενο βήμα είναι η οριοθέτηση του υδατορέματος που διατρέχει το ακίνητο.

Στο μεσοδιάστημα η ΕΤΑΔ θα προβεί σε τεχνικό έλεγχο του ρέματος.

Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΔ πέραν της συνεχούς φύλαξης των εγκαταστάσεων θα προβεί, άμεσα, σε αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου για λόγους ασφαλείας.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, το ακίνητο θα αποκτήσει πολεοδομική ταυτότητα με χρήσεις Τουρισμού – Αναψυχής. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο ακίνητο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης χρήσεων ιατρικού τουρισμού.

Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών – σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ – για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στη Φθιώτιδα, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και πάντα με γνώμονα το όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.