"Τυφλά" σημεία το 80% της χρήσης των κτιρίων
"Τυφλά" σημεία το 80% της χρήσης των κτιρίων

"Τυφλά" σημεία το 80% της χρήσης των κτιρίων

Αυξάνεται η πίεση για ακριβή δεδομένα κατανάλωσης στα κτίρια
Βάλια Πολίτη
03.01.2024

Σε μεγάλη πρόκληση εξελίσσεται η συλλογή ολοκληρωμένων δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και άλλων λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τη στιγμή που επενδυτές και στελέχη εταιρειών απαιτούν σαφείς ενημερώσεις για ζητήματα ESG.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ουκ ολίγοι ενοικιαστές διστάζουν να υπογράψουν μισθώσεις που τους υποχρεώνουν να μοιραστούν τα δεδομένα τους. Και αυτό γιατί αμφισβητούν το άμεσο όφελος για τους ίδιους, καθώς και το σκεπτικό πίσω από την πρόσθετη γραφειοκρατία. Αυτή η τριβή υπογραμμίζει την πικρή αλήθεια: ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων εξαρτώνται από πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι ένοικοι δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο να τις παρέχουν.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές φαίνεται να επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε λεπτομερείς πληροφορίες ESG για τη λήψη των αποφάσεών τους. Δεδομένου ότι υπολογίζεται πως οι μισθωμένοι χώροι αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της χρήσης των κτιρίων, οι πληροφορίες για το κόστος ενέργειας των ενοικιαστών αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό "τυφλό" σημείο. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, με τελικό στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών, η οποία θα ωφελήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.   

Το δίλημμα των ενοίκων γίνεται πιο πιεστικό, καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις για τη συγκριτική αξιολόγηση και τη δημοσιοποίηση στοιχείων βιωσιμότητας γίνονται αυστηρότερες, με περιφερειακές πολιτικές -όπως αυτές τις ΕΕ- να επιβάλλουν τακτικούς ελέγχους και να αυξάνουν τις προϋποθέσεις ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Τα πρότυπα απόδοσης αυξάνουν αναπόφευκτα την ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε όλη την Ευρώπη. Καθώς οι κανονισμοί γίνονται αυστηρότεροι, η συμμετοχή των ενοικιαστών και η προηγμένη επιμέρους μέτρηση θα είναι κρίσιμης σημασίας για τους ιδιοκτήτες σε όλες τις χώρες ώστε να πληρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις διαφάνειας.

Όμως, η ανάκτηση αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των ενοικιαστών. Αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο βάρος που οι ενοικιαστές, οι οποίοι συχνά ανησυχούν ότι οι ιδιοκτήτες θα κάνουν κακή χρήση των πληροφοριών για να αυξήσουν το ενοίκιο ή να ακυρώσουν ενεργές μισθώσεις, δεν είναι συνήθως πρόθυμοι να αναλάβουν, ειδικά χωρίς προφανές όφελος για τους ίδιους. 

Επομένως, η επικοινωνία των αμοιβαίων ωφελειών που προκύπτουν από τις ενεργειακές πρωτοβουλίες είναι καίριας σημασίας. Με διαφανείς πληροφορίες κατανάλωσης, οι ενοικιαστές μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη δική τους κατανάλωση, ενώ οι αναβαθμίσεις απόδοσης οδηγούν αποδεδειγμένα σε μειωμένα λειτουργικά έξοδα. 

Σε αυτή την προσπάθεια, η τεχνολογία μπορεί να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη. Η έξυπνη επιμέρους μέτρηση είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη που παρέχει λεπτομερή παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Έχοντας πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, μέσω ενός ουδέτερου μεσάζοντα -του παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας-, οι ένοικοι μπορούν να προσαρμόσουν τις συνήθειές τους και οι ιδιοκτήτες αποκτούν κρίσιμα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της κατάταξης βιωσιμότητας των περιουσιακών τους στοιχείων, σεβόμενοι την αυτονομία του ενοικιαστή. 

Καθώς τα θεσμικά πλαίσια συνεχίζουν να προωθούν και να πιέζουν για επίτευξη καθαρών μηδενικών στόχων και τα πρότυπα ESG γίνονται όλο και πιο αυστηρά, η εντατικοποίηση των προσπαθειών γεφύρωσης των συμφερόντων ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταξύ των εταιρειών ακίνητης περιουσίας.


Πηγή:GRESB