Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ
Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ

Τρεις θυγατρικές απορροφά η Prodea ΑΕΕΑΠ

Η 30/06 ορίζεται ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης.
RE+D magazine
14.11.2023

Την έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση των τριών θυγατρικών της, IQ HUB, PANTERRA και ΘΕΤΙΣ Κτηματική, ανακοίνωσε η Prodea