Το ΤΑΙΠΕΔ θα "τρέξει" το διαγωνισμό για το Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο "Σωτηρία"
Το ΤΑΙΠΕΔ θα "τρέξει" το διαγωνισμό για το Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο "Σωτηρία"

Το ΤΑΙΠΕΔ θα "τρέξει" το διαγωνισμό για το Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο "Σωτηρία"

Το έργο θα εξυπηρετήσει την αναδιαρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των πέντε υφιστάμενων εργαστηρίων: βιοχημικό, φυματιολογικό, αιματολογικό, μικροβιολογικό, ανοσολογικό.
RE+D magazine
19.02.2024

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου «Ίδρυση Νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας – Χημειοθεραπείας και Ανακαίνιση Κλινικών κτιρίου 300 Ανδρών» στο Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «H Σωτηρία», με φορέα το Υπουργείο Υγείας.

Αντικείμενο του Έργου είναι η Ίδρυση και Κατασκευή Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», για την κάλυψη των αναγκών ασθενών με καρκίνο και την αυξημένη ζήτηση τμημάτων Ακτινοθεραπείας στη χώρα, το οποίο θα αποσυμφορήσει το επιβαρυμένο δίκτυο των 18 δημόσιων νοσοκομείων, που διαθέτουν Τμήματα Ακτινοθεραπείας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €40.261.312 και του Ταμείου €32.468.800.

Περιλαμβάνει 5 Υποέργα:

• Υ/Ε 1: Κτίριο Νέου Τμήματος Ακτινοθεραπείας.
Θα εξυπηρετήσει την εγκατάσταση και λειτουργία βασικού ιατρικού εξοπλισμού για τη διενέργεια Ακτινοθεραπειών, με σύγχρονο κτιριολογικό πρόγραμμα για λειτουργία 2 Γραμμικών Επιταχυντών (με δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τρίτου). Το κτιριολογικό πρόγραμμα θα προβλέπει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την σχεδίαση και υλοποίηση των εξατομικευμένων θεραπειών. Το κτίριο θα αναπτύσσεται σε 2 ορόφους.
• Υ/Ε 2: Κτίριο Τμήματος Χημειοθεραπείας & Εξωτερικών Ιατρείων.
Θα εξυπηρετήσει την εγκατάσταση και λειτουργία νέου τμήματος Χημειοθεραπείας δυναμικότητας 48 θέσεων και την μεταφορά και εγκατάσταση των Εξωτερικών Ιατρείων. Το νέο τμήμα θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση μετακινήσεων του ασθενή μεταξύ νοσοκομείων. Θα ευνοήσει στη δημιουργία προτύπων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που θα βελτιώνουν τις διενεργούμενες θεραπευτικές πράξεις και θα προάγουν την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και την αποτελεσματικότητα των χορηγούμενων θεραπειών. Το κτίριο θα αναπτύσσεται σε δύο ορόφους.
• Υ/Ε 3: Γέφυρα σύνδεσης Nέου Kτιρίου Τμήματος Χημειοθεραπείας και Εξωτερικών Ιατρείων με υφιστάμενη γέφυρα και τμήμα σύνδεσής της με ΤΕΠ.
Θα έχει δύο (2) σκέλη και θα εξυπηρετήσει την επικοινωνία της υφιστάμενης πεζογέφυρας με το νέο κτίριο και με το ΤΕΠ.
• Υ/Ε 4: Ανακαίνιση τμήματος κτιρίου «300 Ανδρών».
Θα εξυπηρετήσει την αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κλινικών, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
• Υ/Ε 5: Ανακαίνιση τμήματος κτιρίου «Γυναικών».