Τι αλλάζει στην διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων
Τι αλλάζει στην διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων

Τι αλλάζει στην διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων

RE+D magazine
05.12.2023

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων υπόσχεται το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα “Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου" το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στην βουλή.

Μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο δίνει παράταση της προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών εγγραφών και «αγνώστου ιδιοκτήτη» προβλέπει την κατάργηση του πιστοποιητικού ΤΑΠ, και δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που μπλόκαρε τις μεταβιβάσεις εξαιτίας των λαθών στη αρχική σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. 

Συγκεκριμένα δίδεται παράταση μέχρι την 30.11.2024

  • στην διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη λήψη και υποβολή σχετικών πιστοποιητικών, αντιγράφων 
  • στην προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών καθώς και διόρθωση αυτών σε περιοχές που είχε λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»,
  • στην προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος,
  • στην διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών απαλλοτριωμένων εκτάσεων, χωρίς επιβάρυνση της σχετικής αίτησης με τα αναλογούντα τέλη

Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση, η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

Με την κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, λύνεται το πρόβλημα που αφορά όσους επιθυμούν να αγοράσουν ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μια πολυκατοικία (π.χ. ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης). Με το ισχύον καθεστώς οι εν λόγω αγοραστές θα έπρεπε να επισυνάψουν στο συμβόλαιο τρία αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος τα οποία δείχνουν ακριβώς το ίδιο οικόπεδο, με το αντίστοιχο τριπλό κόστος έκδοσης. 

Δίνεται λύση στο πρόβλημα των λαθών στην αρχική σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, το οποίο μπλόκαρε τα συμβόλαια ιδιαίτερα σε παλιές πολυκατοικίες καθώς η τροποποίηση σύστασης απαιτούσε την σύμπραξη όλων των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις οι συναλλαγές σε περιπτώσεις ακινήτων/διηρημένων ιδιοκτησιών (συστάσεις οροφοκτησίας) που επί της συστατικής πράξης της οροφοκτησίας είχε υπάρξει υπέρβαση των χιλίων χιλιοστών, μπορούν πλέον να καταχωρίζονται στα κτηματολογικά βιβλία με την επισήμανση του τεκμαιρόμενου ανάλογου ποσοστού στο κοινό έδαφος της διηρημένης ιδιοκτησίας, μέχρι τη συντέλεση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης.

Τέλος με το νέο νομοσχέδιο παύει η υποχρέωση προσάρτησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε συμβολαιογραφικές πράξεις, που συχνά εμφανίζει πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοσή της και αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα επιβράδυνσης στις αγοραπωλησίες, όπως έχει επισημανθεί από σχετικούς φορείς (π.χ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων). 

Σύμφωνα με την νέα διαδικασία το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, 

α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και 

β) για τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του. 

Τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.