Τα νέα γραφεία της Roche στην Ελλάδα (Φωτό)
Τα νέα γραφεία της Roche στην Ελλάδα (Φωτό)

Τα νέα γραφεία της Roche στην Ελλάδα (Φωτό)

RE+D magazine
22.04.2024

Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή των κεντρικών γραφείων της εταιρείας Roche Hellas S.A. συνολικής επιφανείας 6.000 τμ στην Δελφών και Αλλαμάνας, στο Μαρούσι.

Η ανακατασκευή περιελάμβανε, την ολική αλλαγή όψεων των επανασχεδιασμό των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και τη λειτουργική ενοποίηση των χώρων με εσωτερικά αιθρία

Στόχος η μείωση  της κατανάλωσης ενέργειας, και η διαμόρφωση ενός φιλικού προς τους εργαζόμενους περιβάλλοντος εργασίας μέσω αύξησης των εξωτερικών επιφανειών υαλοπινάκων για εξασφάλιση φυσικού φωτισμού, της εγκατάστασης παθητικών συστημάτων σκίασης, τεχνικών φυσικού δροσισμού με αεριζόμενη όψη, κουφωμάτων με τριπλούς υαλοπίνακες, εξωτερικών αυτόματων περσίδων σκίασης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με υψηλές προδιαγραφές και χαμηλή κατανάλωση. 

Στο εσωτερικό του κτιρίου τοποθετήθηκαν κατάλληλα ηχοαπορροφητικά υλικά, για «έλεγχο» της διάχυσης του Ήχου, μια και η εσωτερική αναδιαρρύθμιση επικεντρώθηκε στην δημιουργία μιας open space, επιφάνειας με "νησίδες" εργασίας και εναλλασσόμενα work stations, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ελεύθερη επιλογή στην θέση εργασίας τους.

Οι διαφορετικοί χώροι εργασίας διαχωρίζονται με "καθιστικά’’ εργασίας  και παρεμβάσεις, ώστε η αναδιαρρύθμιση να καθίσταται εύκολη.

ROCHE4.jpg

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αντικαταστάθηκαν. Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μια σειρά συστημάτων ελέγχου, μετρήσεων, διαχείρισης, εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας, με κυριότερα:

Το σύστημα κεντρικού ελέγχου κτιρίου, 

Το σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου, μετρήσεων, καταγραφών και διαχείρισης των ηλεκτρικών μεγεθών και της κατανάλωσης ενέργειας (φωτισμoύ, κλιματισμού, θέρμανσης),

Κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού και χειρισμού εξωτερικών - εσωτερικών σκιάστρων, με βάση πρωτόκολλα προηγμένης τεχνολογίας.

ROCHE1.jpg


Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Μελετήθηκε σύστημα που  παρακολουθεί και προβάλλει, σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για αποτελεσματικότερη διαχείριση και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, με καταγραφή δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, για την δημιουργία του επιθυμητου ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης.

Το σύστημα είναι σε θέση να συγκεντρώνει όλες τις μετρήσεις από τις επί μέρους καταναλώσεις φωτισμού, κίνησης, ψυκτών, ανελκυστήρων κτλ. και να ενημερώνει - γραφικά- και  σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση ενέργειας της εγκατάστασης, παρέχοντας  αυξημένες δυνατότητες καταγραφής / αποθήκευσης και επεξεργασίας των  μετρούμενων μεγεθών. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιτρέπεται η δημιουργία ομάδων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται συνολική παρακολούθηση της κατανάλωσης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών κατά ISO 50001 και πιστοποίησεων LEED, καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω API για διασύνδεση με άλλα συστήματα όπως ERP, CRM, κ.ά.

Έλεγχος του φωτισμού και σκιάστρων

Στους χώρους των γραφείων ανοικτής διάταξης ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται με αισθητήρες φωτεινότητας (daylight sensors), οι οποίοι αυξομειώνουν την ένταση φωτισμού σύμφωνα με την εξωτερική φωτεινότητα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου έχουν διαμορφωθεί οι ζώνες φωτισμού, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται η στάθμη φωτισμού στα επιθυμητά επίπεδα.

Στα κλειστά γραφεία προβλέπεται η εγκατάσταση συνδυασμένου τύπου αισθητήρα φωτεινότητας και αισθητήρα παρουσίας.

Τα εξωτερικά σκίαστρα των όψεων του κτιρίου ελέγχονται με την προσθήκη κατάλληλων μετρητών στους πίνακες του κτιρίου ενώ  συνεργάζονται με μετεωρολογικό σταθμό, που έχει εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου.

Τα σκίαστρα θα λειτουργούν αυτόματα, λαμβάνοντας σήματα για την πορεία του ήλιου και για τον τρόπο, με τον οποίο αυτή επιδρά στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε να μειώνεται η ανάκλαση στις οθόνες των υπολογιστών και να μειώνεται η επίδραση στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Επίσης στις περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης ή ανέμων θα φέρνει τα σκίαστρα σε θέση ασφαλείας.

Σύστημα διαχείρισης κτιρίου

Για τη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του κτιρίου, έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα επιτήρησης και ελέγχου με συσκευές (ελεγκτές) τεχνολογίας άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Το σύστημα είναι σε θέση να διενεργεί εκτεταμένες λειτουργίες μετρήσεων, παρακολούθησης, ελέγχου και βελτιστοποίησης των λειτουργιών των εγκαταστάσεων. Το κεντρικό σύστημα διαθέτει τη βασική αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων βάσει ISO EN 16484-3

POCHE7.jpg


Το επίπεδο διαχείρισης, το επίπεδο αυτοματισμού (ελεγκτές εγκαταστάσεων /ελεγκτές δωματίων) και το επίπεδο συλλογής πληροφοριών και εντολών στις συσκευές (είσοδοι / έξοδοι, περιφερειακά υλικά). Τα τρία επίπεδα του συστήματος επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει, να αναζητά, να επεξεργάζεται, να αντιγράφει και να εκτυπώνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Η λειτουργία του συστήματος είναι εύκολη  καθώς ο χρήστης καθοδηγείται μέσω Υπολογιστή. Οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονται συνοπτικά και υπάρχει δυναμική απεικόνιση των τιμών και καταστάσεων. Ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον χρόνο συντήρησης και την ενεργειακή διαχείριση.

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική μελέτη: ARIS Architects S.A.  Α. Μητρόπουλος, Χ. Μητροπούλου

Στατική μελέτη: CK Structural Engineers

Γενική επίβλεψη: ARIS Hellas S.A.

Επίβλεψη στατικών: CK Structural Engineers

Τεχνική εταιρεία κατασκευής: REDEX

Ιδιοκτήτης: Roche (Hellas) A.E

Τοποθεσία: 

Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 6.000 m²