Τα γραφεία της Italgas στο Πολιτεία Business Center αγόρασε η Trastor
Τα γραφεία της Italgas στο Πολιτεία Business Center αγόρασε η Trastor

Τα γραφεία της Italgas στο Πολιτεία Business Center αγόρασε η Trastor

RE+D magazine
15.12.2023

Γραφεία στο Πολιτεία Business Center στη Λεωφόρο Μεσογείων 109-111, αγόρασε η Trastor.

Συγκεκριμένα η Trastor A.E.E.A.Π. απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας «ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει στην ιδιοκτησία της γραφειακούς χώρους συνολικής επιφανείας 7.261 τ.μ.  (περίπου 5.500 τμ γραφεία και βοηθητικοί χώροι, στους οποίους περιλαμβάνονται και περί τις 114 θέσεις στάθμευσης).

Τα γραφεία είναι μισθωμένα στην Italgas - στην οποία ανήκει πλέον η ΔΕΠΑ υποδομών - ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης.

Το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της εταιρείας ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και ανήλθε σε €20,4 εκ. 

Η αγορά θα χρηματοδοτηθεί από την ΑΜΚ ύψους έως €75 εκατ., που αποφάσισε η ΑΕΕΑΠ την περασμένη εβδομάδα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα περίπου €54 εκατ της αύξησης αυτά θα διατεθούν για χρηματοδότηση των συμφωνιών αγοράς των δύο εταιρειών της Καρπάθιος που έχουν στην ιδιοκτησία τους τρείς αποθηκευτικούς χώρους 30.100 τ.μ. 10.981 τ.μ. και 4.545 τ.μ. στον Ασπρόπυργο,  για την  ανέγερση κτιρίου γραφείων σε οικόπεδο που αγόρασε η εταιρεία στο Μαρούσι, για την αναβάθμιση ενός δεύτερου κτιρίου γραφείων στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, και για ανέγερση αποθηκευτικών χώρων σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 21.046,40 τ.μ., ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙΑ» Ασπροπύργου Αττικής.

Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί σε αγορές νέων ακινήτων ή και εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της δηλαδή σε κτίρια γραφείων και εμπορικές αποθήκες, τομείς στους οποίους διαβλέπονται περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κονδύλια θα διατεθούν και για εργασίες ανακαίνισης προς την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επανατοποθέτησης τους στην αγορά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μίγμα ακινήτων τα οποία και προβλέπεται να αποφέρουν αυξημένα έσοδα και υπεραξίες στην Εταιρεία.