Συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε σχολεία της Θεσσαλονίκης
Συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

H Vantage Towers μετατρέπει δύο σχολεία σε έξυπνα και πράσινα
RE+D magazine
16.11.2023

Ευφυή συστήματα που ελέγχουν βασικά λειτουργικά ζητήματα και ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού απέκτησαν δύο σχολεία της Θέρμης με δωρεά της εταιρείας Vantage Towers μέσω της συνεργασίας της με την εταιρεία Fuelics.