Σύμβαση έργου €1,2 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ με την Azoe Resort
Σύμβαση έργου €1,2 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ με την Azoe Resort

Σύμβαση έργου €1,2 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ με την Azoe Resort

Αφορά στην κατασκευή τμήματος του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος "Amanzoe" που βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα στον Δήμο Ερμιονίδας.
RE+D magazine
13.12.2023

Σύμβαση για ένα νέο έργο ύψους €1,2 εκατ. υπέγραψε η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ) ΒΙΛΛΑΣ 23», η οποία αποτελεί τμήμα του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος AMANZOE που βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα στον Δήμο Ερμιονίδας, του Νομού Αργολίδας.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 1.224.600,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έως την 26.04.2024. Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 117,50 εκατ. ευρώ.