Στους δήμους €18,75 εκατ. για αποκατάσταση καταστροφών της κακοκαιρίας Daniel
Στους δήμους €18,75 εκατ. για αποκατάσταση καταστροφών της κακοκαιρίας Daniel

Στους δήμους €18,75 εκατ. για αποκατάσταση καταστροφών της κακοκαιρίας Daniel

Τι περιλαμβάνει η νέα τροποποιητική απόφαση.
RE+D magazine
20.09.2023

Πρόσθετη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, ύψους €18,75 εκατ. προκειμένου οι ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel περιλαμβάνει σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών που τροποποιήθηκε.

Η εν λόγω, αφορά υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», συνολικού προϋπολογισμού 78,16 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΩ46ΜΤΛ6-72Φ).

Ειδικότερα, η νέα τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει χρηματοδότηση προς:

    Τον Δήμο Βόλου με 3.000.000 ευρώ
    Τον Δήμο Επιδαύρου με 150.000 ευρώ
    Τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου με 500.000 ευρώ
    Τον Δήμο Κιλελέρ με 1.000.000 ευρώ
    Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με 500.000 ευρώ
    Τον Δήμο Πλατανιά με 400.000 ευρώ
    Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 5.400.000 ευρώ
    Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 2.000.000 ευρώ.
    Τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ με 500.000 ευρώ
    Τη ΔΕΥΑ Λαρισαίων με 300.000 ευρώ
    Τη ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με 4.00.000 ευρώ
    Τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων με 1.000.000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.