Στο τελικό στάδιο το Αιολικό Πάρκο της Intrakat στο Μουζάκι
Στο τελικό στάδιο το Αιολικό Πάρκο της Intrakat στο Μουζάκι

Στο τελικό στάδιο το Αιολικό Πάρκο της Intrakat στο Μουζάκι

Με ενεργειακή ισχύ 27,6 MW καλύπτονται οι ανάγκες 6400 νοικοκυριών.
RE+D magazine
03.02.2023

Στο τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκεται το Αιολικό Πάρκο της ΔΕΗ στο Μουζάκι Καρδίτσας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €48,7 εκατ., υλοποιείται από την Intrakat για λογαριασμό της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ». Το πάρκο περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 27,6 MW οι οποίες, σε ετήσια βάση, είναι ικανές να τροφοδοτούν με καθαρή και χαμηλού κόστους ανανεώσιμη ενέργεια περισσότερα από 6.400 νοικοκυριά στην περιοχή.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί στα όρια των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, ενώ στο πάρκο (περιλαμβάνεται κι ένα κλειστού τύπου Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/20 KV, με εξοπλισμό μόνωσης αερίου (GIS), ισχύος 100 MVA.

Η λειτουργία του πάρκου θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της Καρδίτσας, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στη συνολική ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας και στην επίτευξη των στόχων και πολιτικών που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η αιολική ενέργεια αναμένεται να είναι η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2050. Για την χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, συνεχίστηκε και το 2022  η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ με 46,7% για κάλυψη ζήτησης (σε σχέση με 42.9% το 2021) και 50,1% για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε σχέση με 46.2% το προηγούμενο έτος).