Στο δρόμο για το χρηματιστήριο η Μπλε Κέδρος
Στο δρόμο για το χρηματιστήριο η Μπλε Κέδρος

Στο δρόμο για το χρηματιστήριο η Μπλε Κέδρος

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
28.05.2022

Tο ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την είσοδο της Μπλε Κέδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή (27/5/2022)

Σύμφωνα με αυτό η εταιρεία θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά 7.200.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Πρόκειται για ποσοστό 16,6% επί του συνόλου των μετοχών, το οποίο αθροιστικά με το 8,33% που διατέθηκε σε ιδιώτες μετά την μεταβίβαση 3.600.000  από τις μετοχές που κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας Παύλος και Μιχάλης Ευμορφίδης, θα εκπληρώσει την προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς της εταιρείας (25% κατανεμημένη σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν θα κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από 5%) βάσει του Νόμου που διέπει τις ΑΕΕΑΠ.  

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε κατά ανώτατο στα 2,45 ευρώ ανά μετοχή, τα εκτιμώμενα έσοδα θα ανέλθουν σε €16,68 εκατ. ενώ η έναρξη της δημόσιας προσφοράς προγραμματίζεται για τις 6 Ιουνίου.

 Η διαπραγμάτευση του συνόλου των  43.200.000 μετοχών θα πραγματοποιηθεί έως την 14.06.2022 το αργότερο.

Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει €15 εκατ. από τα κεφάλαια που θα αντλήσει ως εξής:

  • €8 εκατ. για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων καθώς και
  • €7 εκατ. για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας. Τα υπόλοιπα κεφάλαια που μετά από την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης (€0,95εκ.) θα ανέλθουν σε €1,68 εκατ. ευρώ  και  θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Το χαρτοφυλάκιο της Μπλε Κέδρος 


Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει 23 κτίρια, με αποτιμηθείσα αξία στα €100.296.300 από τα οποία  τα 20 είναι εκμισθωμένα, και 10 γήπεδα/οικόπεδα εκ των οποίων 1 είναι εκμισθωμένο. Η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 5,85%, ενώ η διάρκεια της πλειοψηφίας των μισθωτικών συμβάσεων κυμαίνεται σε 12 έτη.

Τα περισσότερα -20 κτίρια (90,85% επί του συνόλου) βρίσκονται στην Αττική τα 2 στην Κρήτη (1,87% επί του συνόλου) το ένα στην Λακωνία (0,91%) και το ένα στην Πάτρα (0,45%) 

Από τα οικόπεδα που διαθέτει η εταιρεία τα πέντε (32 στρ.) βρίσκονται στην Λακωνία τα τέσσερα στην Αττική (32 στρ.) και το ένα (31 στρ.) στην Ξάνθη.

Το 84,69% των μισθωμένων ακινήτων μισθώνεται από 3 μισθωτές οι οποίοι ελέγχονται από τον κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη, ο οποίος κατέχει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι μισθωτές συνεισφέρουν συνολικά €5.705.000 στα ετήσια έσοδα της Εταιρείας, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 94,83% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων της.

Συγκεκριμένα:

H «ΗOTEL CLUSTER» η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον μέτοχο της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη κατά ποσοστό 100%, μισθώνει 6 συνολικά ακίνητα, τα ετησιοποιημένα μισθώματα των οποίων ανέρχονται σε €4.163.361 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 68,39% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων. 

H COCO-MAT, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον μέτοχο της Εταιρείας Μιχαήλ Ευμορφίδη κατά ποσοστό 50%, μισθώνει 10 συνολικά ακίνητα, τα ετησιοποιημένα μισθώματα των οποίων ανέρχονται σε €1.174.020 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,29% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων.

Τέλος η «SPICK AND SPAN, η οποία ελέγχεται άμεσα από τον μέτοχο της Εταιρείας Μιχαήλ Ευμορφίδη κατά ποσοστό 100%, μισθώνει ένα 1 ακίνητο, τα ετησιοποιημένα μισθώματα του οποίου ανέρχονται σε €367.607, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,04% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων.