Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της Lamda για τη Lamda Malls
Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της Lamda για τη Lamda Malls

Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ της Lamda για τη Lamda Malls

Αναμένεται έγκριση για την διάσπαση της Lamda Olympia Village με απορρόφηση από την Lamda Malls και σύσταση νέας εταιρείας.
RE+D magazine
25.08.2023

Την έγκριση των μετόχων της για το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Lamda Olympia Village με απορρόφηση από την Lamda Malls και με σύσταση νέας εταιρείας ζητά η Lamda Development.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του επικεφαλής της Lamda Development κ. Οδυσσέα Αθανασίου, η νέα οντότητα Lamda Malls εκτιμάται ότι θα περάσει το κατώφλι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου μέσα στο β' εξάμηνο του 2024. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας θα περιλαμβάνει 6 εμπορικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα τα 4 που ήδη υπάρχουν και ακόμη 2 που είναι υπό ανάπτυξη στο project του Ελληνικού.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας το 2022 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τα Εμπορικά Κέντρα με EBITDA στα €68,6 εκατ. εκ των οποίων τα €3,7 εκατ. να αφορούν στο McArthurGlen (νυν DesignersOutlet)  που αποκτήθηκε έναντι τιμήματος €40 εκατ. 

Η πληρότητα των Malls αγγίζει το 99%. Την ανοδική αυτή κούρσα συνεχίζουν και στο α' τρίμηνο του 2023 με EBITDA στο +36% (για τα 4 Malls και +20% για τα 3 Malls συγκριτικά με πέρυσι) και πωλήσεις +38%. 

Η ανακοίνωση

Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της "το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37A, 151 23 (εντός Golden Hall), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση (α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. M.S.A» με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LAMDA MALLS Α.Ε.» και με σύσταση νέας εταιρείας, (β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A» με ημερομηνία 31.12.2022, (γ) της από 19.07.2023 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.
  1. Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. M.S.A» με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LAMDA MALLS Α.Ε.», και με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.
  2. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. M.S.A».
  3. Έγκριση του καταστατικού της νέας (επωφελούμενης) ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, συνεπεία της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A».
  4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης.
  5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.09.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της.