Στην UniCredit το 8,98% της Alpha bank
Στην UniCredit το 8,98% της Alpha bank

Στην UniCredit το 8,98% της Alpha bank

RE+D magazine
13.11.2023

Την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Bank ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Συγκεκριμένα το Ταμείο προχώρησε στην πώληση 211.138.299 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A. 

Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών, που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει επίσης συμφωνία στη Ρουμανία για τη δημιουργία της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στην αγορά, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών των δύο τραπεζών. Επίσης την εμπορική συνεργασία και στην Ελλάδα στα προϊόντα διαχείρισης Χαρτοφυλακίου μέσω της AlphaLife. Η UniCredit είναι μία πανευρωπαϊκή εμπορική Τράπεζα με μοναδικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με 13 συνολικά τράπεζες σε 12 χώρες. Οι εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. 


Νέες επενδύσεις στην ελληνική αγορά

Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού πώλησης μέρους της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, η μερική αποεπένδυση του Ταμείου έχει ήδη προσελκύσει έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων "μνηστήρων". Σύμφωνα με πληροφορίες το ΤΧΣ αναμένεται να ανακοινώσει την πώληση του 20% της συμμετοχής του στην Εθνική (αφήνοντας για την άνοιξη του 2024, το υπόλοιπο 20%), όμως, μπορεί να διατεθεί μέχρι και το 25%. 

Στον τραπεζικό τομέα, σε νέες επενδύσεις στην ελληνική αγορά προχωράει και η tbi bank μια «challenger bank» της ΝΑ Ευρώπης που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Λιθουανία. Όπως ανέφερε ο Κώστας Τοβίλ, επικεφαλής της tbi στην χώρα μας, η τράπεζα εισέρχεται στην αγορά καταθετικών προϊόντων στην Ελλάδα. Επεκτείνει επίσης περαιτέρω τη δραστηριότητα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης καθώς βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης Η Τράπεζα αύξησε τι θέσεις εργασίας το τελευταίο χρονικό διάστημα και σήμερα έχει 80 εργαζόμενους.

Περαιτέρω επενδύσεις στην εγχώρια αγορά πραγματοποιεί και η Optima Bank, που πρόσφατα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μέσω δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η είσοδος της στο ΧΑ της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτώντας υγιείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.