Στην τελική ευθεία για το ΧΑ η Orilina ΑΕΕΑΠ
Στην τελική ευθεία για το ΧΑ η Orilina ΑΕΕΑΠ

Στην τελική ευθεία για το ΧΑ η Orilina ΑΕΕΑΠ

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ξεπερνά τα €130 εκατ.
Ειρήνη Θεοφανίδου
16.11.2023

Πριν από τις γιορτές ακόμη και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.