Στην Hoist Finance κόκκινα δάνεια €1,5 δισ. της Alpha Bank
Στην Hoist Finance κόκκινα δάνεια €1,5 δισ. της Alpha Bank

Στην Hoist Finance κόκκινα δάνεια €1,5 δισ. της Alpha Bank

Η Συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2023.
RE+D magazine
28.08.2023

Στην Hoist Finance AB (publ) καταλήγει το Project Cell που περιλαμβάνει "κόκκινα" δάνεια ύψους €1,5 δισ. της Alpha Bank.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τράπεζα σε ανακοίνωσή της "η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε., σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Cell για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων (το «Χαρτοφυλάκιο») συνολικού οφειλόμενου ποσού ύψους €1,5 δισ. με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2023, είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και θα συμβάλει στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της, μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.