Στην Ελλάδα μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2 από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο
Στην Ελλάδα μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2 από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στην Ελλάδα μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2 από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Τα συμπεράσματα της έρευνας της KPMG "The Future of the Energy Sector: Focus on the Greek Electricity Market".
RE+D magazine
16.11.2023

Ο τομέας της Ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με την ενεργειακή μετάβαση να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας.