Στα €477,2 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου της Trade Estates το 2023
Στα €477,2 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου της Trade Estates το 2023

Στα €477,2 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου της Trade Estates το 2023

Από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας προέκυψε κέρδος €30,2 εκατ.
RE+D magazine
01.03.2024

Συνολικά 15 ακίνητα με συνολική αξία €477,2 εκατ., (εκ των οποίων τα δυο υπό ανάπτυξη σε Πάτρα και Ηράκλειο) έναντι 10 ακινήτων αξίας €288,8 εκατ. ένα χρόνο πριν είχε το χαρτοφυλάκιο της Trade Estates στις 31.12.2023.

Αναλυτικότερα η ΑΕΕΑΠ στις 29.05.2023 προχώρησε στην απόκτηση του υπολοίπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας POLIKENCO,  από τον πρώην μέτοχο TEN BRINKE HELLAS έναντι τιμήματος €3,15 εκατ. έχοντας πλέον την πλήρη κατοχή της εταιρείας. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά σε oικόπεδο συνολικής επιφάνειας 20,977.84 τ.μ. επί του οποίου ανεγείρεται εμπορικό πάρκο συνολικής επιφάνειας 21,6 χιλ τ.μ. στη Πάτρα.

Στις 30.06.2023, απέκτησε έναντι τιμήματος €10,7 εκατ., 59 οριζόντιες ιδιοκτησίες σε εμπορικό πάρκο σε περιοχή της Λάρισας. καθώς και δύο αγροτεμάχια. Η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση εμπορικού πάρκου 30.592 τ.μ., με μισθωτές την εταιρεία HOUSEMARKET (IKEA) και INTERSPORT ATHLETICS AEE (INTERSPORT).

Την 30.06.2023, απέκτησε έναντι τιμήματος €3,4 εκατ. τις υπόλοιπες τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες του εμπορικού πάρκου που κατέχει ήδη η Εταιρεία στην περιοχή των Ιωαννίνων. H εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση ακινήτου επιφάνειας 15.930 τ.μ. μισθωμένο στις εταιρείες JUMBO και THE MART.

Στις 30.06.2023 απέκτησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εισφοράς σε είδους από υφιστάμενο μέτοχο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 45,408.04 τ.μ. και υφιστάμενα κτίρια βιομηχανικών αποθηκών συνολικής επιφάνειας 16,655.47 τ.μ. στην Ελευσίνα.

Στις 30.11.2023 απέκτησε έναντι τιμήματος €95,8 εκατ. το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά στην απόκτηση του Εμπορικού Πάρκου Smart Park στα Σπάτα που εκτείνεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 90,979.52 και κτιρίων καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 64,271 τ.μ.

Στις 11.12.2023 απέκτησε έναντι τιμήματος €4,1 εκατ. το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΝΤΕΝΚΟ. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 42,239.87 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης επί του οποίου ανεγείρεται εμπορικό πάρκο συνολικής επιφάνειας 14,6 χιλ. τμ.

Από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας συνέπεια κυρίως της διαχείρισης των εμπορικών μισθώσεων και της υπεραξίας των νέων αποκτήσεων που καταγράφηκε σε σχέση με την τιμή κτήσης αυτών, κατά τη διάρκεια του έτους 2023, προέκυψε κέρδος €30,2 εκατ.