Στα €4,603 δις οι επενδύσεις των ελληνικών ΑΕΕΑΠ για το 2023
Στα €4,603 δις οι επενδύσεις των ελληνικών ΑΕΕΑΠ για το 2023

Στα €4,603 δις οι επενδύσεις των ελληνικών ΑΕΕΑΠ για το 2023

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το 2024.
RE+D magazine
19.02.2024

Στο τέλος του 2023, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση συνολικού ενεργητικού 44%, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €15,8 δισ.

Μάλιστα η αύξηση αυτή συνεχίζεται και το 2024 με το ενεργητικό τους να αυξάνεται πρόσφατα στα €17, 012 δισ. 

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε €29,51 δισ., αυξημένο κατά 29,21% από το τέλος του 2022. Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 18,07% το 2023 και διαμορφώθηκαν σε €8,902 δισ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στα τέλη του 2023 είχε ως εξής: 

  • 53,51% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), 
  • 30,2% αφορούν στο Asset Management, 
  • 15,6% σε Α.Ε.Ε.Α.Π. Ειδικότερα στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα αυξημένο κατά 3,90% στα €4,603 δισ στις 30.06.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), σε σχέση με την 31.12.2022. 
  • 0,78% σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Eurobank Asset Management AΕΔΑΚ με ενεργητικό €4,354 δισ. και μερίδιο αγοράς 26,50% βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν η Alpha Asset Mangement AEΔΑΚ με €3,929 δισ. και μερίδιο 21,87% και η Πειραιώς Asset Mangement AEΔΑΚ με €3,462 δισ. και μερίδιο αγοράς 20,43%.