Στα €145 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates μετά την είσοδο της Autohellas
Στα €145 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates μετά την είσοδο της Autohellas

Στα €145 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates μετά την είσοδο της Autohellas

Η διαδικασία ξεκίνησε πρίν από ένα περίπου χρόνο
RE+D magazine
07.07.2023

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «TRADE ESTATES», κατά το ποσό 6.003.108,80 ευρώ με εισφορά σε είδος και έκδοση 3.751.943 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκάστης 1,60 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,13222 ευρώ εκάστη ανακοίνωσαν η «FOURLIS» και η «AUTOHELLAS»

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €144.825.011,20, διαιρούμενο σε 90.515.632 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,60 έκαστη.

Η διαφορά των €0,53222 ανά μετοχή, μεταξύ της τιμής υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους €1.996.859,10 καταβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο, σε πίστωση του λογαριασμού «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε αποκλειστικά από την «AUTOHELLAS» -όπως είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από ένα περίπου χρόνο- μέσω εισφοράς σε είδος, ακινήτου και συγκεκριμένα εισφοράς οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών, επιφανείας 16.655 τ.μ.

Μετά και την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, κατόπιν της σχετικής αδείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «AUTOHELLAS» συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εταιρείας» σε ποσοστό 11,92% ενώ η «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών της, συμμετέχει με 88,08%.

Το ακίνητο που εισέφερε η «AUTOHELLAS» ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της «TRADE ESTATES», η αξία του οποίου σήμερα ανέρχεται σε €330 εκατ. περίπου.

Επί του συγκεκριμένου οικοπέδου η ΑΕΕΑΠ θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας εκτός από την ανωτέρω μετοχική συμμετοχή της «AUTOHELLAS» στην «TRADE ESTATES», είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο εταιρειών, ιδίως σε πρώτη φάση σε παροχή Υπηρεσιών Κινητικότητας (Mobility Services) Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Οχημάτων (Van), Υπηρεσίες Car Sharing, Υπηρεσίες Van Sharing, Υπηρεσίες Αντικατάστασης Οχημάτων καθώς και Aνάπτυξη Yποδομών και Υπηρεσιών Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων.