Στα €11 δισ. η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου logistics της χώρας
Στα €11 δισ. η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου logistics της χώρας

Στα €11 δισ. η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου logistics της χώρας

Μια ανάλυση της Nepa Economic Consulting.
RE+D magazine
13.10.2022

Αποθήκες logistics (3rd Party Logistics) και 4PL (υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων), μεταφορικές εταιρείες, εμπορευματικοί λιμένες, αεροπορικές εταιρείες cargo, εκτελωνιστικές και ναυτιλιακές, συνθέτουν το παζλ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), ενώ σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κλάδος συμμετέχει κατά 10% περίπου στο ελληνικό ΑΕΠ, με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του να αγγίζει τα 11 δισ. ευρώ, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Nepa Economic Consulting.

Η εταιρεία συμβούλων επισημαίνει ότι προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες αλλά και στις διεθνής απαιτήσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να είναι θωρακισμένες και ασφαλείς σε ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά τους στοιχεία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων επηρεάζει αρνητικά το cash flow και τα περιθώρια κερδοφορίας τους.

Δίνει επίσης έμφαση στη σημασία των outsourcing λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που παρέχει και η ίδια η Nepa, μέσα από μοντέλα και διαδικασίες που εξελίσσονται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι υπηρεσίες αυτές οδηγούν σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργίας με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και άμεση πληροφόρηση για τη διοίκηση και τελικά σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενώ με τον σχεδιασμό της φορολογικής και λογιστικής στρατηγικής θωρακίζονται οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξέλιξη τους.