Σε «recovery mode» η αγορά των ακινήτων
Σε «recovery mode» η αγορά των ακινήτων

Σε «recovery mode» η αγορά των ακινήτων

BNP Paribas Real Estate Investment Management: Τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς θα «καθορίσουν το χρόνο και τον ρυθμό της ανάκαμψης»
RE+D magazine
10.07.2024

Με το δεξί μπήκε το πρώτο τρίμηνο του 2024 με σημάδια οικονομικής ανάκαμψης ως αποτέλεσμα της επερχόμενης περαιτέρω χαλάρωσης των χρηματοοικονομικών συνθηκών τα επόμενα τρίμηνα, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει την ανάκαμψη και των αγορών ακινήτων σύμφωνα με το “The Lighthouse H2 2023 – European Property Market Outlook”, που δημοσίευσε της BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM)

Αφού πέρασε τους τελευταίους 18 μήνες σε κατάσταση αναμονής, η ευρωπαϊκές αγορές φαίνεται ότι μπαίνουν σε έναν νέο κύκλο, σύμφωνα με τον Laurent Ternisien, deputy head, BNP Paribas REIM.

Οι κατοικίες εξακολουθούν  να αποτελούν τον «κορυφαίο στόχο» των επενδυτών στην Ευρώπη, ακολουθούμενοι από τη βιομηχανία και την εφοδιαστική, τα γραφεία και το λιανεμπόριο.

Το 2024 χαρακτηρίζεται ως «ένα μεταβατικό έτος» λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά ποσά κεφαλαίων που αντλήθηκαν και τα ακόμα λιγότερα περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς αγορά.

Τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς θα κάνουν όλη τη διαφορά γιατί θα «καθορίσουν το χρόνο και τον ρυθμό της ανάκαμψης». 

Τα logistics και τα ξενοδοχεία θα κυριαρχήσουν το 2024 ενώ τα γραφεία θα έχουν καλή απόδοση και πάλι το 2025. 

Οι πιο ώριμες και ρευστοποιήσιμες αγορές θα οδηγήσουν την ανάκαμψη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία αναμένεται να προσελκύσουν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου κεφαλαίου από επενδυτές, καθώς η ανατιμολόγηση σε αυτές τις χώρες ήταν γρήγορη και εκτεταμένη.

Στα καλά νέα η επιστροφή στο επενδυτικό ραντάρ των γραφείων: η ανατιμολόγηση που έχει ήδη συμβεί, κάνει την αγορά ξανά ελκυστική. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τα γραφεία στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών μέσω ανακαινίσεων ή να τα μετατρέψουν σε περιουσιακά στοιχεία μικτής χρήσης.

Το λιανικό εμπόριο αρχίζει να προσφέρει καλές αποδόσεις μετά από χρόνια, με τους  επενδυτές να στρέφονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, και αναμένεται μια νέα εξισορρόπηση μεταξύ των επενδύσεων στην λιανική και στη εφοδιαστική μετά από αρκετά χρόνια που οι επενδυτές δείχνουν να προτιμούν τη δεύτερη.

Τέλος, αναμένονται περισσότερες θεματικές επενδύσεις στην υγεία, στον τουρισμό και την αναψυχή ενώ το γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης δημιουργεί αγορές που συνδέουν την υγεία, τον τουρισμό και την αναψυχή, οδηγώντας στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών και αναδιαμόρφωσης χαρτοφυλακίων πέραν των μέχρι τώρα καθιερωμένων.