Σε ιστορικό υψηλό άνω του €1,1 δισ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Intrakat
Σε ιστορικό υψηλό άνω του €1,1 δισ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Intrakat

Σε ιστορικό υψηλό άνω του €1,1 δισ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Intrakat

Έντονο το αποτύπωμα των ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικές πρώτες ύλες στα οικονομικά αποτελέσματα. Σε εφαρμογή η νέα στρατηγική της εταιρείας.
RE+D magazine
29.04.2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intrakat κατά την χρήση 2021 ανήλθε σε € 214,8 εκ. έναντι €174,5 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23,1%.