Ρυθμίσεις δανείων ύψους €6,4 δισ. το 2023. Στα €45.000 το μέσο δάνειο
Ρυθμίσεις δανείων ύψους €6,4 δισ. το 2023. Στα €45.000 το μέσο δάνειο

Ρυθμίσεις δανείων ύψους €6,4 δισ. το 2023. Στα €45.000 το μέσο δάνειο

Αφορούν πάνω από 140.000 οφειλέτες
RE+D magazine
20.02.2024

Δάνεια ύψους €91 δισ. (σύνολο απαίτησης) διαχειρίζονταν στις 31.12.2023 οι 15 Εταιρείες-Μέλη της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) εκ των οποίων €73 δισ. δεν περιλαμβάνονται πλέον σε τραπεζικούς ισολογισμούς και συναλλάσσονται με 2,4 εκατ. οφειλέτες.

Μέσα στο 2023, οι Εταιρείες Διαχείρισης επέτειναν την προσπάθειά τους για επίτευξη συναινετικών λύσεων ρύθμισης με όλους τους δανειολήπτες. Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 προχώρησαν σε συναινετικές ρυθμίσεις προς αποπληρωμή συνολικού ύψους €6,4 δισ. για πάνω από 140.000 οφειλέτες (μέσο δάνειο περί τα €45.000) 

Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτους επενδυτές (μη τραπεζικά χαρτοφυλάκια). Αναλυτικότερα, για το σύνολο του 2023, το ποσόν των €4,5 δισ. αφορά μη τραπεζικά χαρτοφυλάκια δανείων και το €1,9 δισ. αφορά δάνεια τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2023, το 83% των δανείων σε ρύθμιση περιλάμβαναν διαγραφή οφειλής, αντικατοπτρίζοντας την έμφαση των Εταιρειών Διαχείρισης στην παροχή λύσεων με βάση την τρέχουσα εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, με βάση τα στοιχεία της ΓΓΧΤΔΙΧ, σημειώνεται ότι κατά το 2023 έγιναν περισσότερες από 13.000 ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους €4,8 δισ., με τις Εταιρείες Διαχείρισης να εγκρίνουν 73% των σχετικών προτάσεων ρύθμισης, και την πλειοψηφία των αιτήσεων να αφορά σε οφειλές κάτω των €200.000.

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται ότι σωρευτικά έως σήμερα, το ύψος δανείων που επέστρεψαν σε ‘κανονικότητα’ (καθεστώς ομαλής αποπληρωμής) μέσω της συμβολής των Εταιρειών Διαχείρισης, ανέρχεται σε περισσότερα από €40 δισ.