Η REDS ενέκρινε την πώληση της "Γυαλού" στην Trade Estates
Η REDS ενέκρινε την πώληση της "Γυαλού" στην Trade Estates

Η REDS ενέκρινε την πώληση της "Γυαλού" στην Trade Estates

RE+D magazine
31.10.2023

Το "πράσινο φως" για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "Γυαλού" στην Trade Estates άναψαν οι μέτοχοι της REDS.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», κυριότητας της Εταιρίας, προς την εταιρία με την επωνυμία «TRADE ESTATES REIC S.Α» και

Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής.