Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του συγκοινωνιών
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του συγκοινωνιών

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του συγκοινωνιών

Επιδοτούνται τα άγονα δρομολόγια, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη μετακινήσεων επιβατών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
RE+D magazine
29.09.2022

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις».

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά στις επιβατικές μεταφορές - πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ρόδου - προβλέπει ότι όλες οι αστικές και υπεραστικές οδικές μεταφορές με λεωφορεία θα παρέχονται, είτε από Ανώνυμες Εταιρείες, όπως π.χ. τα ΚΤΕΛ, είτε από μεμονωμένους μεταφορείς Αρμόδιο για μεν τις δημόσιες μεταφορές στο σύνολο της χώρας, είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ για τις γεωγραφικές περιοχές ευθύνης τους αρμόδιες ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο, είναι οι Περιφέρειες, ως τοπικές αρχές. Η προκήρυξη των διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.