Προχωρά η εξαγορά της Anemos RES από την Motor Oil
Προχωρά η εξαγορά της Anemos RES από την Motor Oil

Προχωρά η εξαγορά της Anemos RES από την Motor Oil

Τον Δεκέμβριο του 2022 είχε ολοκληρωθεί η αρχική πώληση του 75% της εταιρείας προς τη θυγατρική του ομίλου MORE.
RE+D magazine
25.01.2024

Το "πράσινο φως" άναψε στην συμφωνία εξαγοράς του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES από τη MORE, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση του ομίλου Motor Oil.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την υλοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της MORE των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής και την υπογραφή του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2022 είχε ολοκληρωθεί η αρχική πώληση του 75% της ΑΝΕΜΟΣ RES προς τη MORE.

Με τη σημερινή ολοκλήρωση της συμφωνίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο project εξαγοράς για τον όμιλο, η Motοr Oil ενισχύει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ισχυροποιεί την ηγετική της θέση στο ενεργειακό τοπίο της χώρας. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου Motοr Oil με ορίζοντα το 2030.

Η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΑΝΕΜΟΣ RES θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη MORE, καθώς πλέον η MORE μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργίας, ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης των έργων της και να επωφεληθεί από την πλήρη αυτονομία στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΝΕΜΟΣ RES. Ειδικότερα, η ενοποίηση των οργανογραμμάτων των δύο εταιρειών θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου οργανωτικού σχήματος ενώ η MORE θα διαθέτει απόλυτη κυριότητα στα έργα ΑΠΕ της ΑΝΕΜΟΣ RES, τα οποία βρίσκονται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης.

Η MORE αποτελεί σημαντικό βραχίονα της ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου Motοr Oil. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 2.2 GW. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2023, αδειοδοτήθηκαν περισσότερα από 450 MW νέα έργα με περιβαλλοντικές άδειες, ενώ λήφθηκαν τελικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο για 287 MW.