Πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ για 163 ακίνητα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ για 163 ακίνητα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ για 163 ακίνητα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από την πρώτη κατηγορία ενδιαφερομένων ορίζεται η 25η Μαΐου 2022.
RE+D magazine
29.04.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων παλαιών αιγιαλών απευθύνει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

Πρόκειται για 163 ακίνητα σε 20 Νομούς της χώρας τα οποία οι επενδυτές θα μισθώσουν για τα έτη 2022 - 2024 με δυνατότητα επέκτασης για δυο ακόμη έτη (2025-2026). 

Τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στους Νομούς:

Αργολίδας (ΑΒΚ 591, 540, 191, 192, 500)

Αρκαδίας (ΑΒΚ 87)

Αχαΐας (ΑΒΚ 32, 305, 30, 7, 35)

Ζακύνθου (ΑΒΚ 116, 118, 135, 137)

Θεσσαλονίκης ( ΑΒΚ 2620, 3073, 2682, 3276)

Καβάλας (ΑΒΚ 3427, 3299, 3460, 3428, 3490, 3491, 3296, 3381, 3406, 3581)

Κέρκυρας (ΑΒΚ 443, 501)

Κεφαλληνίας (ΑΒΚ 233)

Κυκλάδων (ΑΒΚ 10, 7, 16, 83, 23, 8, 11, 18, 143, 27, 74, 77, 11, 80, 79, 75, 106, 128, 266, 38, 43, 29, 27, 476, 471, 124, 125, 132, Α21, 116)

Λακωνίας (198, 382)

Λασιθίου (ΑΒΚ 57)

Λέσβου (ΑΒΚ 121, 135, 173, 184, 231, 232, 233, 235, 166, 174, 176, 197, 230, 62)

Λευκάδος (ΑΒΚ 89, 92, 104, 101, 102, 113, 114, 94, 120, 115, 116, 117, 121, 131, 141, 142)

Μεσσηνίας (ΑΒΚ 43, 595)

Πιερίας (ΑΒΚ 328, 316, 307, 311, 372, 371, 381, 382, 383, 385, 179, 184, 218, 352Β, 192, 181, 183, 186, 226, 308, 378)

Ρεθύμνου (ΑΒΚ 348, 350, 360)

Σάμου (ΑΒΚ 487, 488, 489, 575)

Χαλκιδικής (ΑΒΚ 221, 239, 230, 245, 223, 220, 250, 236, 238, 241, 255, 256, 272, 279, 277, 296, 314, 307, 327, 326, 83, 84, 85, 86, 336)

Χανίων (ΑΒΚ 394, 362, 407, 441, 405, 406, 386, 453, 395, 459, 567)

Χίου (ΑΒΚ 226, 315).


Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων:

Πρώτον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ακίνητα όμορα των συγκεκριμένων ακινήτων και επιθυμούν να εκμισθώσουν τα όμορα τμήματα αυτών.

Δεύτερον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τμήμα ή τμήματα των συγκεκριμένων ακινήτων, τα οποία δεν θα εκμισθωθούν σε ενδιαφερόμενους της πρώτης κατηγορίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για περισσότερα του ενός τμήματα. Η ΕΤΑΔ κατά προτεραιότητα θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους ενδιαφερομένους της πρώτης κατηγορίας. Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης κατηγορίας, η ΕΤΑΔ θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από την πρώτη κατηγορία ενδιαφερομένων ορίζεται η 25η Μαΐου 2022. Αντίστοιχα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη κατηγορία ενδιαφερομένων ορίζεται η 15η Ιουνίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.