Προσφορά ύψους €114,7 εκατ. από Motor Oil στην Ελλάκτωρ για την ΗΛΕΚΤΩΡ
Προσφορά ύψους €114,7 εκατ. από Motor Oil στην Ελλάκτωρ για την ΗΛΕΚΤΩΡ

Προσφορά ύψους €114,7 εκατ. από Motor Oil στην Ελλάκτωρ για την ΗΛΕΚΤΩΡ

Το ύψος του τιμήματος αντιστοιχεί σε μετοχική αξία €121,5 εκατ. για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε
RE+D magazine
22.05.2024

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την απόκτηση είτε από την ίδια είτε από θυγατρική αυτής του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην εταιρεία "ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών" και αντιπροσωπεύουν το 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία απέστειλε σήμερα προσφορά, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 114,7 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάκτωρ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  έγινε αποδέκτης προσφορά, για την εξαγορά από την Motor Oil, του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. 

Το ύψος του προσφερθέντος τιμήματος ανέρχεται σε 114,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μετοχική αξία 121,5 εκατ. ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Η προσφορά υπόκειται στις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας σε σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για την προαναφερόμενη προσφορά την οποίαν θα αξιολογήσει περαιτέρω και ανέθεσε στον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό οίκο AXIA VENTURES GROUP, να εξετάσει το δίκαιο και εύλογο (fairness opinion) του προσφερθέντος τιμήματος.