Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση της μαζικής ξυλείας στις κατασκευές
Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση της μαζικής ξυλείας στις κατασκευές

Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση της μαζικής ξυλείας στις κατασκευές

Η έκθεση της Allianz Commercial επισημαίνει τα κύρια οφέλη και τους κινδύνους από την αναμενόμενη ανάπτυξη της.
RE+D magazine
16.02.2024

H χρήση της μαζικής ξυλείας συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των αειφόρων κατασκευών, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος και λιγότερες εκπομπές CO2 σύμφωνα με έρευνα της Allianz Commercial.

Η έκθεση Emerging Risk Trend Talk η οποία εξετάζει σε βάθος ένα πολύ πιο βιώσιμο οικοδομικό υλικό: τη μαζική ξυλεία, αναφέρει ότι εκπέμπει περίπου 50% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το σκυρόδεμα και περίπου 25% λιγότερο από τον χάλυβα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο αποδοτικό ως προς το κόστος, αλλά εξίσου ανθεκτικό με το σκυρόδεμα και τον χάλυβα.

Ταυτόχρονα, η χρήση της μαζικής ξυλείας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Σημειώνεται πως παρά το γεγονός πως η παγκόσμια αγορά κατασκευών από μαζική ξυλεία παραμένει μια εξειδικευμένη αγορά, εντούτοις έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Το 2021 μόνο παρήγαγε 857 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπεται να φτάσει τα 1,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2031, με CAGR 6,0%.

wood in construction.jpg

Ωστόσο, παρά τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της χρήσης της μαζικής ξυλείας, παραμένει σημαντικός ο κίνδυνος από πυρκαγιά, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια ζωής ενός κτιρίου, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η πυρκαγιά είναι ήδη η πιο ακριβή αιτία όλων των ζημιών ασφάλισης κατασκευών & τεχνικών έργων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) της αξίας 22.000 αποζημιώσεων που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας, σύμφωνα με την Allianz. Επιπλέον, ο κίνδυνος κατάρρευσης κατά τη φάση ψύξης μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τα ξύλινα στοιχεία, ενώ τα κτίρια με εύφλεκτα στοιχεία διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Η απειλή για τα ξύλινα κτίρια

Επιπλέον, σημαντική απειλή για τα ξύλινα κτίρια, αλλά και δεύτερη πιο δαπανηρή αιτία αποζημιώσεων στις κατασκευές, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz είναι οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως οι ακραία δυνατοί άνεμοι και οι πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων των ποτάμιων πλημμυρών, των αστραπιαίων πλημμυρών και των ορμητικών κυμάτων. Τα ξύλινα κτίρια που εκτίθενται σε πλημμύρες ενδέχεται να απαιτούν δομικούς ελέγχους, ξήρανση και επισκευές, επηρεάζοντας τις αναμενόμενες λειτουργικές απώλειες.

Οι ζημιές από το νερό αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα. Η μαζική ξυλεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών, της εισροής νερού και των διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Για τον μετριασμό των ζημιών από το νερό, τα στοιχεία μαζικής ξυλείας μπορούν να κατασκευάζονται με μειωμένη περιεκτικότητα σε υγρασία και να αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες. Η διαχείριση του νερού και η ανάλυση υψηλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κατασκευών.

Θέματα παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις κατασκευές με μαζική ξυλεία, καθώς έχουν μια μοναδική αλυσίδα εφοδιασμού και η διαδικασία που ακολουθούν διαφέρει από την παραδοσιακή πλαισίωση από σκυρόδεμα και χάλυβα. Επιπλέον, εάν μια συγκεκριμένη παρτίδα στοιχείων μαζικής ξυλείας έχει κάποιο ελάττωμα, μπορεί να επηρεαστούν πολλά στοιχεία σε μια κατασκευή ή σε διάφορες τοποθεσίες έργου. Τα ελαττωματικά προϊόντα είναι ήδη η τρίτη πιο δαπανηρή αιτία ασφαλιστικών αποζημιώσεων για κατασκευές/μηχανικές εργασίες, σύμφωνα με την Allianz.

Το κόστος επισκευής

Όσον αφορά στα θέματα ελαττωματικής κατασκευής και κόστος επισκευής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο. Η ανεπαρκής εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές που μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για επισκευές ή αντικαταστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος επισκευής ή ανακατασκευής των κατασκευών από μαζική ξυλεία μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των κατασκευών που κατασκευάζονται με συμβατικά δομικά υλικά.

Τέλος, η προσβολή από τερμίτες και έντομα, αν και δεν είναι συνηθισμένη σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα κτίρια από μαζική ξυλεία, προκαλώντας ενδεχομένως εκτεταμένες δομικές ζημιές με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι η προσβολή από τερμίτες εμφανίζεται συνήθως σταδιακά, η έκθεση σε αξιοσημείωτες ζημιές κατά τη φάση κατασκευής είναι χαμηλή σε σύγκριση με τη φάση λειτουργίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τερμίτες είναι πιθανότερο να προσβάλλουν την αποσυντιθέμενη ξυλεία των κτιρίων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ξυλεία δεν έρχεται σε μακρά επαφή με το νερό, εφαρμόζοντας επαρκή μέτρα προστασίας.