Περισσότερες από 38.000 αιτήσεις για "Εξοικονομώ 2023" και "Ανακαινίζω για νέους"
Περισσότερες από 38.000 αιτήσεις για "Εξοικονομώ 2023" και "Ανακαινίζω για νέους"

Περισσότερες από 38.000 αιτήσεις για "Εξοικονομώ 2023" και "Ανακαινίζω για νέους"

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 510.135.056 ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικά 38.228 αιτήσεις.
RE+D magazine
17.11.2023

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η συμμετοχή για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023" και "Ανακαινίζω για νέους" με πάνω από 38.000 αιτήσεις να έχουν υποβληθεί.