Παραμένει η έλλειψη σε αποθήκες υψηλών προδιαγραφών
Παραμένει η έλλειψη σε αποθήκες υψηλών προδιαγραφών

Παραμένει η έλλειψη σε αποθήκες υψηλών προδιαγραφών

Υψηλή ζήτηση για σύγχρονο απόθεμα logistics
RE+D magazine
21.12.2023

Η απορρόφηση χώρων logistics είναι αργή αλλά σταθερή, σύμφωνα με τη JLL, ενώ η ανοδική πίεση στα βασικά ενοίκια συνεχίζεται, καθώς η προσφορά κατάλληλου χώρου παραμένει περιορισμένη.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η νοικίαστηκαν σχεδόν 6,3 εκατομμύρια τ.μ. χώρων logistics ή 14% πάνω από τα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Η αυξανόμενη δραστηριότητα των ενοίκων κατά τη διάρκεια του τριμήνου ώθησε τη συνολική απορρόφηση σε 17,8 εκατομμύρια τ.μ.

Η πίεση για προσφορά περισσότερων χώρων παραμένει υψηλή, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα αγωνίζεται να συμβαδίσει με τη ζήτηση για νέους χώρους υψηλών προδιαγραφών με το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό κενών θέσεων να είναι 4,3%, οριακά μειωμένο από το 4,4% του δεύτερου τριμήνου, αλλά σημαντικά πάνω από το 3,3% που κατέγραψε η JLL ένα χρόνο πριν.Πηγή: JLL


Ενώ η αύξηση του διαθέσιμου χώρου μπορεί να φέρει κάποια ανακούφιση, ο σύγχρονος, ενεργειακά αποδοτικός χώρος παραμένει περιορισμένος στις περισσότερες αγορές της Ευρώπης, ενώ παραμένει και το ερώτημα πόσο από το εναπομείναν διαθέσιμο απόθεμα μπορεί να ανακαινισθεί εκ των υστέρων, ώστε να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την επανατοποθέτηση στην αγορά και την αποφυγή της αχρήστευσής του.

Αναφορικά με τα ενοίκια, ο σταθμισμένος μέσος ευρωπαϊκός ρυθμός αύξησης των βασικών ενοικίων έφτασε το 10,8% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο - από 15,6% σε ετήσια βάση το 2022, αλλά πάνω από τον μέσο ρυθμό 5,9% της 5ετίας 2018-2022.

Τέλος, όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, σχεδόν € 6,7 δισ. επενδύθηκαν σε ευρωπαϊκά βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία το τρίτο τρίμηνο του 2023, ωθώντας τον όγκο συναλλαγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους κοντά στα € 17,7 δισ.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά

Πολύ υψηλή ζήτηση παρουσιάζεται και στην Ελληνική αγορά, με το ύψος των επενδύσεων να ξεπερνούν τα €150 εκατ., οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν γίνει στην Δυτική Αττική. Οι επενδυτές και στην χώρα μας στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένους χρόνους παράδοσης, με συνολικά περίπου 120.000 τμ βιομηχανικού και logistics χώρου να έχουν απορροφηθεί μόνο το 3ο τρίμηνο του 2023, σημαντικά υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της C&W/Proprius 

Τα ενοίκια σημείωσαν αύξηση 5% (ετήσια μεταβολή) ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης έναντι της προσφοράς, αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους κατασκευής. Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από την εφοδιαστική και μεταφορικές εταιρείες παραγωγούς, αλλά και από τελικούς χρήστες.

Τα βασικά ενοίκια ανέρχονται περίπου στα 5,25 €/τ.μ. στην Αθήνα και €4,25/τ.μ στη Θεσσαλονίκη, με υψηλότερα ενοίκια για πιστοποιημένα περιουσιακά στοιχεία LEED. 

2023_Q3_Greece_Marketbeat_industrial.jpg